Alel (dominanten)

Alel (dominanten) – oblika gena, ki prevlada pri izražanju nad drugim alelom in se zaradi tega v populaciji pojavlja pogosteje. Po klasični mendelski genetiki je dominanten alel vzrok za 3x večji pojav ene fenotipske oblike, ki je posledica alelnih oblik A/A, A/a, a/A, kjer je A oznaka za dominanten alel.