Alel

Alel – ena izmed različnih oblik zapisa dednega materiala na določenem mestu na kromosomu. Posameznik ima kromosomski par, na katerem sta si alela lahko enaka ali pa ne, kar poimenujemo homozigotnost ali heterozigotnost. Različni aleli v človeški populaciji so vzrok različnih podedovanih lastnosti, kot na primer krvna skupina ali pa barva las.