Aminokislina

Aminokislina – osnovna enota iz katerih je zgrajen protein. Njen nastanek je zapisan na DNK s tremi nukleotidi, ki pri različnih kombinacijah dajo različne aminokisline: GCU je zapis za aminokislino alanin, UGU za cistein ...