Asociacijska študija

Asociacijska študija – je pregled variacij v človeškem genomu, katerega namen je ugotoviti genetsko povezanost s stanji v človekom zdravju, kot so astma, krvni pritisk,.. Za ugotovitev teh povezav je potrebno primerjati genom človeka brez določene bolezni z genomom človeka, ki to bolezen ima. Oba genoma se pregleda s SNP markerji in pojavljanje genetskih variacij, ki so pri ljudeh z boleznijo pogostejše se poveže z nastankom bolezni. Dobljeni podatki se shranijo in ko se nato izvaja nov test za naročnika, se izvede analiza genoma z markerji. Dobljene podatke se primerja s podatki iz arhiva in če se pri naročniku pojavljajo genetske variacije, za katere je znano, da so povezane z nastankom bolezni, se izračuna, kolikšna je verjetnost da bo naročnik zbolel.