Heritabilnost

Heritabilnost je merilo za doprinos genov pri pojavu določenega fenotipa. Večja kot je, večji vpliv imajo geni pri npr. nastanku neke bolezni in manjši vpliv ima okolje (npr.: kajenje ali izpostavljenost strupom). Heritabilnost je zgolj ocena, saj bi za natančno določitev potrebovali zelo velike vzorce ljudi.