Intron

Intron – deli zaporedja gena, ki se nahajajo med eksoni in se imenujejo nekodirajoče zaporedje gena. Pri prepisovanju gena pride do njihovega izreza, kar povzroči sestavljanje eksonov skupaj, iz katerih nato nastane protein.