Kromosom

Kromosom – paličasta oblika DNK molekule, na kateri se nahaja več sto ali tisoč genov. V jedru se nahaja 22 avtosomalnih kromosomskih parov ter 2 spolna kromosoma. Poleg DNA molekule so prisotni še proteini (večinoma histoni), okoli katerih je navita DNK. Takšno navijanje in nadaljnje oblikovanje rezultira v tesno oblikovanem kromosomu, ki zavzema mnogo manj prostora, kot če bi bila molekula razvita.