Marker

Marker – znano zaporedje nukleotidov na DNK, ki se na kromosomu nahaja tako blizu nekega gena, da se marker in gen dedujeta skupaj. Marker se uporablja za sledenje določenemu genu. SNP-i so vrsta markerjev, ki jih za izvajanje svojih storitev uporablja GenePlanet.