Mutacija

Mutacija – naključna sprememba v zapisu dednega materiala. Poznamo delecije, kjer pride do izbrisa nukleotidov na delu dednega materiala, insercije, kjer pride do vstavljanja nukleotidov na delu dednega materiala in substitucije, kjer pride do zamenjave nukleotidov z drugimi nukleotidi.