Nukleotid

Nukleotid – osnovna enota s katerimi je zapisan gen. Posamezna enota je sestavljena iz fosfatne skupine, pentoze (sladkor z petimi ogljiki v obroču) ter dušikove baze. Med posameznimi nukleotidi so si različne le dušikove baze. V človeški DNK so štiri različne dušikove baze in posledično štiri različni nukleotidi: citozin (C), gvanin (G), timin (T) in adenozin (A).