Polimorfizem

Polimorfizem – prisotnost dveh ali več različnih alelov enega gena v populaciji. Posledica tega je prisotnost več različnih fenotipov. Vendar pa mora biti različen alel prisoten v več kot 1% populacije, drugače je smatran kot mutacija.