Prevalenca

Prevalenca – imenovana tudi pogostnost, nam pove delež ljudi v populaciji, ki imajo določen znak ali bolezen v času preiskovanja, ne glede na to kdaj so zboleli ali so se jim znaki pojavili. Pri primerjavi prevalence moramo poleg deleža ljudi poznati tudi populacijo v kateri je bil delež izmerjen, da jo lahko primerjamo z drugo populacijo ter kdaj je bil delež izmerjen. Z merjenjem prevalence lahko sledimo upadanju neke bolezni zaradi izboljšanih preventivnih ukrepov (npr. pogostost okuženosti z virusom HIV) ter določamo pojavljanje neke bolezni za časa življenja, ali v določenem življenjskem obdobju ter tudi na letni ravni.