Recesivna bolezen

Recesivna bolezen – gen, ki povzroča bolezen je recesiven, če morata biti za njen razvoj na kromosomskem paru prisotna dva taka recesivna alela (vsak na svojem kromosomu). Če je prisoten le en recesiven alel, na enem izmed kromosomov, do razvoja bolezni ne pride.