SNP (Single Nucleotid Polymorphism)

SNP (Single Nucleotid Polymorphism) – je marker na točno določenem mestu DNK, ki nastane zaradi zamenjave enega nukleotida z drugim (npr. A → C) in predstavlja variacijo v genetskem zapisu, ki se razlikuje med ljudmi. Te variacije so lahko številne, saj v človeškem genomu obstaja približno 30 milijonov SNP-ov. Omenjene zamenjave pa se odražajo v fenotipskih razlikah (boleznih, lastnostih) med posameznimi ljudmi.