Tveganje ali verjetnost

Tveganje ali verjetnost – je statistično izračunan podatek, ki nam poda številko med 0 in 1 in predstavlja možnost, s katero se bo dogodek zgodil. 0 – ne bo se zgodil, 1 – zagotovo se bo zgodil. Podatek se lahko poda tudi v odstotkih.