Obstoječi uporabniki

Obstoječi uporabniki Osebne genetske analize GenePlanet, ki so analize naročili pred 01.11.2012 in so do svojih rezultatov dostopali preko varovanega spletnega portala GenePlanet, do svojih osebnih rezultatov dostopajo na enak način kot doslej na sledeči povezavi: https://mygeneplanet-slo.geneplanet.com/login

 

Povezava obstoječi uporabniki