Prednosti GenePlaneta

Prednosti podjetja GenePlanet in naših storitev:

 • Za kakovost naših produktov in strokovno izvedbo skrbi izkušena ekipa strokovnjakov s področij biotehnologije, farmacije, biokemije, medicine, nutricionistike, informatike in drugih sorodnih področij
 • Naše analize so zasnovane v skladu s sodobnimi smernicami in pravili priprave genetskih testov
 • Izredna pozornost je namenjena ustrezni izbiri genetskih označevalcev, ki jih vključimo v analize
 • Uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo podjetja Illumina, vsi testi pa so izvedeni v laboratoriju z vsemi potrebnimi certifikati in akreditacijami
 • Zagotovljena popolna anonimnost in varnost, saj je vzorec opremljen le z unikatno identifikacijsko kodo
 • Naši produkti so zasnovani na uporabniku prijazen in razumljiv način
 • Vse analize vsebujejo razlago področja, razlago genetskih rezultatov, preventivne ukrepe, zdravniške nasvete in druge elemente, koristne za vaše zdravje in počutje
 • Naše produkte skladno z novimi dognanji na področju genetike neprestano nadgrajujemo
 • Za izvedbo analize zadošča zgolj vzorec sline, katere odvzem izvede posameznik sam in je popolnoma enostaven ter neboleč
 • Glede rezultatov se po opravljeni analizi posameznik lahko brezplačno posvetuje z našimi strokovnjaki
 • Za analizo DNK uporabljamo lastno razvit DNK čip
 • Za interpretacijo DNK uporabljamo lastno razvito programsko okolje

 

Prednosti GenePlanet