Perindopril - zdravljenje stabilne koronarne arterijske bolezni

Perindopril je eno izmed najpogosteje predpisanih zdravil, ki se večinoma uporablja za zdravljenje povišanega krvnega pritiska, zdravljenje simptomatskega srčnega popuščanja in za zmanjševanje tveganja za srčno žilne dogodke pri stabilni koronarni arterijski bolezni. Deluje preko sistema RAAS – zavira delovanje encima ACE in vpliva na zmanjšanje vrednosti angiotenzina II v plazmi, s čimer poveča aktivnost renina v plazmi in zmanjšuje izločanje aldosterona. Perindopril tako neposredno zniža krvni tlak in tudi preko nekaterih ostalih mehanizmov preprečuje poslabšanje koronarne bolezni srca in ostalih kardiovaskularnih dogodkov. V dosedanjih študijah je bila dokazana povezava med zapisom genov AT1 (gen za receptor angiotenzin II, podvrsta 1) in BK1(gen za receptor bradikinin, podtip 1) in učinkovitostjo perindoprila pri stabilni koronarni arterijski bolezni

   

.