Učenje iz napak

Ucenje-iz-napak

V zadnjem času poteka vse več raziskav, ki poskušajo odkriti procese v možganih, odgovorne za sprejemanje odločitev. V teh raziskavah so med drugim ugotovili, da se pojavi električna aktivnost v možganih, povezana z nekim dejanjem, še preden se oseba zave, da bo to dejanje dejansko opravila. Tovrstne ugotovitve fizioloških raziskav so postavile pod vprašaj celó človekovo svobodno voljo. Kakorkoli, na številne naše odločitve vplivajo posledice nekoč storjenih napak, saj se iz napak učimo in pridobivamo izkušnje, ki nam pomagajo pri naslednjih odločitvah. Takšno sprejemanje odločitev predstavlja zelo učinkovit, vendar najprimitivnejši način učenja, ki ga poznamo tudi pri živalih. Kljub temu obstajajo tudi pri takšnem načinu učenja pomembne razlike med posamezniki, ki so posledica genetskih dejavnikov.

Bolj podrobno o učenju iz napak

Živčne celice ali nevroni komunicirajo med seboj preko sinaps. To so ozke reže med posameznimi nevroni preko katerih potujejo biokemični prenašalci, in prenašajo informacije med živčnimi celicami. Genetski mehanizmi, ki nadzirajo prenos teh prenašalcev, kot sta na primer dopamin in serotonin, bi lahko vplivali na razlike v obnašanju in odločanju med posamezniki.

Pri učenju iz napak ima pomembno vlogo gen za dopaminski receptor D2, ki ga označujemo z DRD2. Določena varianta gena lahko namreč vpliv na posameznikovo sprejemanje ustreznih odločitev, ki temeljijo na negativnih izkušnjah iz preteklosti. S slikovnimi študijami so ugotovili, da je pri nosilcih dveh redkejših kopij gena DRD2 ob izvajanju nalog, ki so bile povezane z napakami, storjenimi v preteklosti, zaznati manjšo aktivnost v čelnem predelu možganov in posledično manj uspešno učenje iz napak. Te osebe so imele manj receptorjev za dopamin, kar nakazuje, da je za učenje iz napak potrebno signaliziranje s pomočjo dopamina. Ker je tovrstna varianta gena DRD2 odgovorna za manjše število vezavnih mest za dopamin v možganih, ima to za posledico tudi težje odvajanje od kajenja in večjo nagnjenost k uporabi drog.