Varfarin - preprečevanje strjevanja krvi

Varfarin spada med zdravila, ki jih uporabljamo za preprečevanje strjevanja krvi (tovrstna zdravila imenujemo antikoagulanti). To lastnost s pridom uporabljamo za preprečevanje nastanka zapore žil s krvnimi strdki, saj je lahko posledica zapore žile možganska kap ali srčni infarkt. Poleg tega se uporablja tudi za preprečevanje in zdravljenje globoke venske tromboze. Velik problem pri predpisovanju varfarina predstavlja predvsem določitev ustreznega začetnega odmerka zdravila, saj se ta med posamezniki močno razlikuje. Tako lahko v primeru, ko je začetni odmerek previsok, nastopijo notranje krvavitve, pri prenizkem začetnem odmerku pa obstaja povečano tveganje za nastanek krvnih strdkov. Začetni odmerek, primeren za posameznika, je v splošnem odvisen od spola, starosti, telesne teže ter predvsem od genetskega zapisa genov VKORC1 in CYP2C9, ki določata učinkovitost presnove varfarina.

Mehanizem delovanja varfarina

Varfarin je zdravilo, ki vpliva na manjšo tvorbo krvnih faktorjev, pomembnih za strjevanje krvi, zaradi česar se čas strjevanja krvi podaljša. Popolni učinek varfarina, ki ga spremljamo z meritvijo, ki podaja hitrost strjevanja krvi v enotah INR, je dosežen šele čez nekaj dni, zato lahko zdravnik šele takrat v odvisnosti od rezultata meritve odmerek varfarina ustrezno prilagodi.

Učinek varfarina je namreč odvisen od starosti, teže, prehrane, vpliva drugih zdravil in genetskega zapisa, kjer imata pomembno vlogo gena VKORC1 in CYP2C9. VKORC1 kodira encim, na katerega deluje varfarin, gen CYP2C9 pa kodira encim, s katerim se varfarin presnavlja. Raziskava je pokazala, da je potrebno glede na njun genetski zapis začetni odmerek varfarina tudi do 40 odstotkov zvišati oziroma znižati. Sprememba v genu VKORC1namreč povzroči, da se tvori manj aktiven encim, zaradi česar ti ljudje potrebujejo nižji začetni odmerek varfarina. Verziji gena CYP2C9*2 in CYP2C9*3 močno zmanjšata hitrost presnove varfarina, zaradi česar je v krvi prisotna višja koncentracija zdravila, posledično pa je tudi za te paciente na začetku zdravljenja potreben nižji odmerek varfarina.