Vedeti, razumeti in pravilno ravnati

Vedeti

Naši produkti so namenjeni vsem, ki se zavedajo, da lahko informacije o naših genih odločilno vplivajo na naše zdravje, počutje in kvaliteto življenja na sploh.

GenePlanet na osnovi genetskega zapisa izračuna genetsko obremenjenost za razvoj bolezni, na podlagi česar izračuna verjetnost za razvoj določene bolezni tekom življenja. V primeru povečanega tveganje nam to védenje daje možnosti, da s pravočasnim in pravilnim ukrepanjem to tveganje zmanjšamo oziroma pravočasno prepoznamo simptome bolezni.

Tudi odziv na nekatera zdravila je pogojen z genetskim zapisom. Za številna zdravila poznamo jasne povezave med učinkom in geni. S pomočjo analize teh genov ocenimo pričakovan učinek ter verjetnost pojava stranskih učinkov. Glede na genetski zapis svetujemo bodisi ustrezno prilagojen odmerek zdravila bodisi zamenjavo zdravila z alternativnim zdravilom, ki bo bolj učinkovito.

Analiza genov poleg tveganja za bolezni in odziva na zdravila razkrije še mnogo več. V genih so zapisane tudi naše fizične in druge pomembne značilnosti vašega telesa. Če nekaterih še nismo odkrili, nam lahko ta informacija pomaga, da se bolje spoznamo in ustrezno ukrepamo.

Razumeti

Pomembno je razumeti, da GenePlanet ne izvaja diagnostičnih storitev. Naloga GenePlaneta je, da oceni:

  • Vašo nagnjenost oziroma verjetnost razvoja posamezne bolezni tekom življenja
  • Vaš odziv na zdravila
  • Vaše lastnost in telesne sposobnosti

 

H kakovosti naših storitev pripomore strategija dela, kjer na podlagi prihajajočih novih znanstvenih odkritij vse storitve sproti dopolnjujemo.

Primerno ravnati

Informacije o našem genetskem zapisu nam omogočajo, da pravočasno in predvsem ustrezno prilagodimo način življenja ter se držimo preventivnih nasvetov. Za naše zdravje, počutje, telesne zmogljivosti, itd. namreč niso odgovorni samo naši geni, temveč tudi dejavniki okolja.

Naše zdravje je torej v veliki meri odvisno prav od nas samih.

Vse analize podjetja genEplanet vsebujejo preventivne ukrepe in zdravniške nasvete, zato je na vas, da pravilno ravnate in jih upoštevate, predvsem tam, kjer analize kažejo na neugoden genetski zapis.

Vedeti, razumeti, pravilno ravnati