Naše vrednote

»Gnothi seauton« (grško: γνωθι σεαυτόν) ali »Spoznaj sebe!« je bil napis na grškem preročišču v Delfih. Že v antičnih časih je bilo najvišje vodilo človeku lastno spoznanje. Grki so to vodilo razumeli predvsem v duhovnem pomenu. Z razvojem znanosti pa si je človek priboril možnost lastnega spoznavanja tudi na molekularnem – genetskem nivoju.

GenePlanet zagovarja stališče, da ima vsak posameznik, ki to želi, neodtujljivo pravico izvedeti, kakšna je njegova genetska zasnova!

POSLANSTVO IN VREDNOTE

Poslanstvo našega podjetja je ustvarjanje rešitev, ki omogočajo ljudem boljše življenje. Pri tem sledimo najnovejšim znanstvenim dognanjem in jih ob upoštevanju najvišjih standardov kakovosti prenašamo v aplikativne rešitve za praktično uporabo.

Tako v podjetju, pri zaposlenih in v celotni družbi stremimo k vrednotam, za katere menimo, da najbolje odražajo naše ideale in razvojno vizijo.

Temeljne vrednote podjetja GenePlanet so:

  • znanstvena odličnost

  • napredek

  • skrb

  • zaupanje

  • etika

  • prijaznost

V odnosih do naših strank, zaposlenih in poslovnih partnerjev cenimo predvsem zaupanje, podjetnost ter željo po napredku. Zadovoljstvo vseh vpletenih strank, s katerimi vstopamo v odnose, je eno izmed vodil v našel poslovanju, kajti le to omogoča dolgotrajne odnose, temelječe na medsebojne spoštovanju in zaupanju.

Ena izmed prioritet je zagotovo tudi skrb za dobro počutje zaposlenih. Prepričani smo, da lahko le z zadovoljnimi sodelavci dosežemo ustrezno stopnjo motivacije in kreativnosti, ki je potrebna za uspešno delo in razvoj podjetja. V ta namen ustvarjamo odrto delovno okolje z nizko stopnjo formaliziranosti odnosov, kjer je odprt dialog in konstruktivna debata orodje za doseganje najboljših rezultatov.

Kot največjo vrednoto pojmujemo znanje, saj le to omogoča največji osebni in družben napredek.