Non-invasive TransplantCheck

 

Podjetje genEplanet je v sodelovanju z Medicinsko Univerzo Graz s 1.9.2016 pričelo z izvajanjem evropskega projekta na temo zavrnitve presajenega organa. Non-invasive TransplantCheck je 34-mesecev trajajoči projekt, cilj katerega je na vzorcih krvi (plazme), pridobljenih s strani oseb po presaditvi srca spremljati nihanje v zastopanosti izvencelične DNA, ki se sprošča iz presajenega organa v krvni obtok prejemnika organa. Naš cilj je prepoznati izjemno majhne razlike v zastopanosti omenjene DNA in le-te povezati z rezultati biopsije, kjer upamo, da bomo dokazali, da lahko preko takšnega, minimalno invazivnega pristopa (odvzem venske krvi) z veliko zanesljivostjo spremljamo morebitno zavrnitev organa in jo prepoznamo še preden so spremembe vidne na tkivu. Projekt je potencialno izjemno pomemben za področje transplantacije in se izvaja v okviru programa Eurostars, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo."

 

Eurostars

 

 

CCtest - Neinvazivni krvni test za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke ter njegovih predstanj

 

Podjetje genEplanet od septembra 2016 Izvaja multicentrično prospektivno opazovalno študijo, katere cilj je z uporabo orodij metabolomike validirati specifični panel metabolnih označevalcev, ki smo ga uspeli zasnovati v predhodnih razvojnih fazah. Pričakovan rezultat projekta je zaključek razvoja neinvazivnega krvnega testa za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke ter njegovih predstanj CCtest, njegova validacija v kliničnem okolju in uspešno lansiranje CCtesta na trg kot storitve genEplanet laboratorija. CCtest bo ob zaključku razvoja prvi neinvazivni krvni test na trgu za odkrivanje raka DČD, zmožen prepoznati rakave spremembe DČD v zgodnjih stadijih s statistično napovedno vrednostjo AUC~90% in bo sploh prvi neinvazivni test, s katerim bo možno detektirati tudi pred-rakave patologije (polipe), ki lahko vodijo v razvoj raka, kar je bilo doslej mogoče zgolj s kolonoskopijo, invazivno diagnostično metodo, ki se rutinsko ne izvaja. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si. Za izvedbo projekta nam je bilo odobreno sofinanciranje v višini 497.425,5 EUR.

EU regionalni skladMGRT

 

 

genEplanet optimizacija- optimizacija bistvenih procesov z namenom izboljšanja delovanja podjetja genEplanet

 

GenEplanet je mlado, hitro-rastoče podjetje. Ker sta se tako število zaposlenih kot tudi količina dela v zadnjih letih bistveno povečala, se je pojavila potreba po reorganizaciji in optimizaciji delovnih procesov. Operacija bo pripomogla, da bo komunikacija med kupci in partnerji še hitrejša. Skrajšal se bo odzivni čas in s tem zadovoljstvo partnerjev še izboljšalo. Optimizacija proizvodnih postopkov bo pripomogla k še hitrejši in še kvalitetnejši izvedbi del. Kadrovska reorganizacija prinaša ustrezno delo zaposlenih, s tem pa tudi še boljše počutje v delovnem okolju ter kvalitetno in časovno ustrezno izvedbo obstoječih nalog. Vpeljevanje izboljšav v podjetje bo omogočilo aktualno ponudbo storitev ter sodobno delo in procese.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si.

EU regionalni sklad

 

 

genEplanet - udeležba na mednarodnem poslovnem dogodku

 

Podjetje genEplanet je inovativno, visokotehnološko podjetje s področja biotehnologije, kjer smo specializirani za genetsko testiranje in analize na področju humane genetike. Večino prihodkov ustvarjamo na tujih trgih in mednarodno poslovanje je ključna strateška usmeritev podjetja. Cilj operacije je bistveno dvigniti prepoznavnost podjetja ter izdelkov pri ciljni skupini poslovnih partnerjev ter posledično večji prodaji. Z udeležbo na mednarodnem poslovnem dogodku 5th Annual Life Insurance Forum, ki se je odvijal 05 - 06 Aprila 2017, v Amsterdamu na Nizozemskem. Na Forumu smo uspelih pridobiti številne nove poslovne partnerje, ki vodijo v nove dolgoročne poslovne priložnosti.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, v okviru javnega razpisa: Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017.

EU regionalni sklad

 

 

HI! – HEALTH INTELLIGENCE

 

Podjetje genEplanet v sodelovanju s podjetjem Nomnio d.o.o. od februarja 2018 izvaja raziskovalno razvojni projekt, HI! – HEALTH INTELLIGENCE. Namen projekta je razviti inteligentno aplikacijo, ki bo uporabnikom omogočala izboljšanje njihovega življenjskega sloga in tako vplivati na njihovo splošno zdravje, vitalnost in počutje. Storitev bo uporabniku preko Hi! platforme ponujena na privlačen (»gaming«) način. Hi! bo strogo personalizirana storitev in bo temeljila na analitičnih podatkih, pridobljenih preko predispozicijske genetske analize, krvnem testiranju in rednem spremljanju uporabnikov preko njihovih dnevniških vpisov ter analize senzorskih podatkov, pridobljenih preko nosljivih osebnih senzorjev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si. Za izvedbo projekta je bilo podjetju odobreno sofinanciranje v višini 247.545 EUR.

EU regionalni skladMGRT